Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 06 2018

robal
22:27
6799 3dc9 500
Reposted from3ch0 3ch0 via8agienny 8agienny
robal
22:23
Reposted fromdrowka drowka viaikari ikari
robal
21:51
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
21:50
9656 a5e5 500

lamus-dworski:

Kraków, Poland photographed by Henryk Hermanowicz, 1960s.

Photos via Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Reposted fromtwice twice viaikari ikari
robal
21:48
Reposted frombluuu bluuu via8agienny 8agienny
21:29
8587 e2fe 500
Reposted fromgeo-metrie geo-metrie via8agienny 8agienny
robal
21:23
0723 43ac 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaikari ikari
robal
20:44
4511 4dac 500
Reposted fromorety orety viaikari ikari
robal
20:20
9626 b11a 500
Kraków
Reposted fromtfu tfu viasowa sowa
20:17
7064 b9aa 500
Reposted fromimorca imorca via8agienny 8agienny
robal
19:35
8722 89a7 500
Reposted fromnadmiarweny nadmiarweny via8agienny 8agienny

July 29 2017

robal
22:50
4565 86bc
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viasowa sowa
robal
21:41
2709 2ca4 500
Reposted fromkaiee kaiee viasowa sowa
robal
21:39
1369 9da7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasowa sowa
robal
21:38
Powolnie umiera ten, kto nie podróżuje, ten, kto nie czyta, ten, kto nie słucha muzyki, ten, kto nie obserwuje.
Powoli umiera ten, kto niszczy swą miłość własną, ten kto znikąd nie chce przyjąć pomocy.
Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia, ten, kto odtwarza codziennie te same ścieżki, ten, kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia, ten, kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru, ten, kto nigdy nie porozmawia z nieznajomym.
Powoli umiera ten, kto unika pasji i wiru emocji, które przywracają oczom blask i serca naprawiają.
Powoli umiera ten, kto nie opuszcza swojego przylądka, gdy jest nieszczęśliwy w miłości lub pracy, ten, kto nie podejmuje ryzyka spełniania swoich marzeń, ten, kto choć raz w zyciu nie odłożył na bok racjonalności.
Więc od dzisiaj zacznij żyć! Nie pozwól sobie na powolne umieranie!
— Pablo Neruda
Reposted fromDailyAlice DailyAlice viaciarka ciarka
21:38
2551 dc62 500
Reposted fromplan9 plan9 via8agienny 8agienny
robal
21:31
0669 8a5d 500
Reposted fromhhmm hhmm viasober sober
robal
21:19
2747 795a
Dean, so accurate.
Reposted fromhalucine halucine via8agienny 8agienny
robal
21:16
Reposted fromFlau Flau viakulkacurly kulkacurly
robal
21:10
7127 d5a1 500
Reposted fromqb qb via8agienny 8agienny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl