Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

robal
22:50
4565 86bc
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viasowa sowa
robal
21:41
2709 2ca4 500
Reposted fromkaiee kaiee viasowa sowa
robal
21:39
1369 9da7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasowa sowa
robal
21:38
Powolnie umiera ten, kto nie podróżuje, ten, kto nie czyta, ten, kto nie słucha muzyki, ten, kto nie obserwuje.
Powoli umiera ten, kto niszczy swą miłość własną, ten kto znikąd nie chce przyjąć pomocy.
Powoli umiera ten, kto staje się niewolnikiem przyzwyczajenia, ten, kto odtwarza codziennie te same ścieżki, ten, kto nigdy nie zmienia punktów odniesienia, ten, kto nigdy nie zmienia koloru swojego ubioru, ten, kto nigdy nie porozmawia z nieznajomym.
Powoli umiera ten, kto unika pasji i wiru emocji, które przywracają oczom blask i serca naprawiają.
Powoli umiera ten, kto nie opuszcza swojego przylądka, gdy jest nieszczęśliwy w miłości lub pracy, ten, kto nie podejmuje ryzyka spełniania swoich marzeń, ten, kto choć raz w zyciu nie odłożył na bok racjonalności.
Więc od dzisiaj zacznij żyć! Nie pozwól sobie na powolne umieranie!
— Pablo Neruda
Reposted fromDailyAlice DailyAlice viaciarka ciarka
21:38
2551 dc62 500
Reposted fromplan9 plan9 via8agienny 8agienny
robal
21:31
0669 8a5d 500
Reposted fromhhmm hhmm viasober sober
robal
21:19
2747 795a
Dean, so accurate.
Reposted fromhalucine halucine via8agienny 8agienny
robal
21:16
Reposted fromFlau Flau viakulkacurly kulkacurly
robal
21:10
7127 d5a1 500
Reposted fromqb qb via8agienny 8agienny

July 07 2015

robal
19:42
robal
19:38
3657 325b 500
Przedwojenny Lwów. 1934.
Reposted frommental-cat mental-cat viaikari ikari
robal
19:38
3401 4eca
Reposted fromraksha raksha viakulkacurly kulkacurly
robal
19:37
Reposted fromFlau Flau viaikari ikari
robal
19:36
6394 9763
Reposted fromrandoom randoom viaikari ikari

July 06 2015

robal
22:43
0041 cfa9 500
meh...
Reposted frombuttscratcher buttscratcher viaikari ikari
robal
22:42
Reposted fromshakeme shakeme viaeanna eanna
robal
22:26
5460 5c1f 500
Reposted frommentha mentha viainsect insect
robal
22:25
#AutobusNaEwę
Reposted fromkopytq kopytq viayourjinx yourjinx
robal
22:23
4277 8ef7 500
Boże. To prawda.
Reposted frommusujaca musujaca viakulkacurly kulkacurly
robal
22:23
5555 cb13 500
Reposted fromhepke hepke viaciarka ciarka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl